1. محمدرضا هاشمی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدائی , ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول , همایش ملی مطالعات ترجمه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۲۲
  2. الناز پاکار , محمدرضا هاشمی , واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
  3. محمدرضا هاشمی , رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدایی , بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۳