1. آزاده اریس , محمدرضا هاشمی , تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمه قرآن , مطالعات ترجمه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۳-۳۹
 2. فاطمه حیدری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی , هوش روایی و کیفیت ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۳۰
 3. فرخ لطیف نژاد رودسری , فرزان سجودی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمدرضا هاشمی , نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری , پژوهشهای ادبی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۵۷-۸۶
 4. سعیده شمسائی , محمدرضا هاشمی , ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش , پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۵۰
 5. محمدرضا هاشمی , نادیا غضنفری مقدم , بومی سازی مدل پنجگانه عناصر فرهنگی نیومارک با زبان و فرهنگ فارسی: اراده تقسیم بندی نه‎گانه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱-۲۱
 6. محمدرضا هاشمی , امیرداود حیدرپور , مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۹-۴۸
 7. مینا بهنام , ابوالقاسم قوام , محمد تقوی , محمدرضا هاشمی , بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن , پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸۳-۱۰۸
 8. مینا بهنام , ابوالقاسم قوام , محمد تقوی , محمدرضا هاشمی , گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس , پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۳-۴۸
 9. محمدرضا هاشمی , امیرداوود حیدرپور , بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۱-۷۵
 10. امیرداوود حیدرپور , محمدرضا هاشمی , بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) , مطالعات ترجمه , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱-۳۲
 11. سارا ساری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی , مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۳-۶۴
 12. علی یوسفی , محمدرضا هاشمی , زهرا بستان , تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) , جامعه شناسی تاریخی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۴۵-۱۷۲
 13. علی یوسفی , محمدرضا هاشمی , غلامرضا صدیق اورعی , زهرا بستان , تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی , مطالعات ملی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۰۹-۱۱۷
 14. مریم درپر , ابوالقاسم قوام , محمود فتوحی رودمعجنی , محمدرضا هاشمی , اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه , سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۴۷-۶۶
 15. رضا پیش قدم , محمدرضا هاشمی , شهرزاد حسامی ارانی , تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۵-۳۳
 16. محمدرضا هاشمی , امیرداود حیدرپور , مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۲۰
 17. محمدرضا هاشمی , آذر حسینی فاطمی , صبا دوائی , مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۲۵-۳۸
 18. محمدرضا هاشمی , الناز پاکار , واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان , مطالعات ترجمه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۷-۴۹
 19. محمدرضا هاشمی , سعیده شمسائی , محمدعلی شمس اسماعیلی , تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۵-۸۳
 20. محمدرضا هاشمی , محمدعلی شمس اسماعیلی , سعیده شمسائی , بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی , نقد ادبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۶۲-۱۹۲
 21. محمدرضا هاشمی , برنامه آموزش فارسی در دانشگاه‌های بنگلادش در بوته‌ی نقد , dhaka university journal of persian & Urdu- فارسی و اردو , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 22. محمدرضا هاشمی , تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲
 23. محمدرضا هاشمی , دلالت واژگانی , مترجم , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۸۲-۸۶
 24. محمدرضا هاشمی , بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱, صفحه ۷۰۹-۸۱۵
 25. محمدرضا هاشمی , فن یا تاریخ ترجمه؟ , مترجم , تاریخ: ۱۳۷۶/۱۲
 26. محمدرضا هاشمی , بازسازی زبان عامیانه , مترجم , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶, صفحه ۶۲-۶۶
 27. محمدرضا هاشمی , کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۸, صفحه ۸۰۵-۸۱۶
 28. محمدرضا هاشمی , ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر , مترجم , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۳/۱۲, صفحه ۸۶-۹۳
 29. محمدرضا هاشمی , ملاحظاتی در باره ترجمه شعر , مترجم , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۶, صفحه ۵۰-۵۶
 30. محمدرضا هاشمی , تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل , مترجم , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۱۲, صفحه ۸۷-۹۰
 31. محمدرضا هاشمی , تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر , مترجم , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۹, صفحه ۸۷-۹۴
 32. محمدرضا هاشمی , تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 , مترجم , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۶, صفحه ۶۶-۷۶
 33. محمدرضا هاشمی , تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 , مترجم , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۳, صفحه ۸۳-۹۴
 34. محمدرضا هاشمی , مراحل ابتدایی ترجمه , مترجم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۱۲, صفحه ۵۵-۵۸
 35. محمدرضا هاشمی , عوامل و مراحل ترجمه , مترجم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۹, صفحه ۲۹-۳۴
 36. محمدرضا هاشمی , روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی , مترجم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۶, صفحه ۳-۱۳
 37. محمدرضا هاشمی , نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه , مترجم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۳, صفحه ۵-۱۴